A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló személyek részére nyújtott ellátás, amelynek célja a felmerülő krízishelyzetek elhárítása. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik, minden nap 0-24 óráig.

Szociálisan rászorultnak kell tekinteni:

  • az egyedül élő 65 év feletti személyt,
  • az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyt,
  • a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyt, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:

  • Az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes, szakképzett gondozónak a helyszínen történő megjelenését 30 percen belül.
  • A segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét.
  • Szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését

Az ellátás igénybevételének módja:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A kérelem letölthető honlapunkról, igény esetén annak beszerzésében, kitöltésében -az egyéni előgondozás során- segítséget nyújtunk.

Térítési díj:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért személyi térítési díjat kell fizetni, melynek mértéke 90 Ft/nap.

Ellátási terület:

Szolgáltatásunk elérhető Hévíz, valamint Cserszegtomaj közigazgatási területén élők számára.

Letölthető dokumentumok:

Térítési díjról szóló rendelet
Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás kérelem
Egészségi állapotra vonatkozó igazolás
Adatkezelési nyilatkozat
Jövedelemnyilatkozat
Egyedül élő nyilatkozat
Orvosi igazolás

Elérhetőségek:

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
8380 Hévíz, Szent András utca 11/A.

Remeténé Kakuk Tímea
vezető gondozó

telefon:06/30-860-5429
email: hazi-jelzo@hevizterezanya.hu