Üdvözlöm a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény nevében!

Ennek az oldalnak a célja, hogy felvilágosítást nyújtsunk az intézmény működéséről, az egyes szakterületek részfeladatairól. Munkatársaimmal azon igyekszünk, hogy Ön minél részletesebb tájékoztatást kapjon az igénybe vehető szolgáltatások tárházáról, az egyéb tudnivalókról és letölthesse az igényléshez szükséges űrlapokat. Ha valamiben nehézségbe ütközött kérem, írjon e-mail címünkre vagy hívjon elérhetőségeinken!

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 1992-ben alakult, akkor még csak bentlakásos idősotthonnal és idősek napközi otthonával. Az évek folyamán bővült a szociális kínálata az igényeknek megfelelően. Feladatunk, a gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás, melynek mértékét és fajtáját mindenkor a segítségre szoruló ember testi, lelki és szociális állapota határozza meg. A szociális ellátásra, szociális gondoskodásra a lakosság körében is szükség és igény jelentkezett. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. §-ában (továbbiakban Szoc.tv.), az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendeletben, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben és Hévíz Város Önkormányzat 21/2014 (IV. 29.) számú helyi rendeletében foglaltak alapján a Teréz Anya Szociális Integrált Intézményben látjuk el a személyes gondoskodás nyújtásának alapellátási feladatait és formáit, így az étkeztetést, nappali ellátást, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, központi orvosi ügyelet, bölcsődei szolgáltatás és védőnői szolgálatot.
Hévíz Város Önkormányzata és a feladat-ellátási megállapodásokat kötött önkormányzatok ezen szolgáltatásokat integrált intézmény formájában nyújtja a lakosság számára.
A bentlakásos ellátási formát elsősorban Hévíz Város lakosai számára biztosítunk. Szabad férőhely esetén az egész ország területén élők is felvételt nyerhetnek.
Intézményünk az egészségügyi alapellátás keretében 2014. július 1. napjától kezdődően Központi Orvosi Ügyeletet is ellát.
A Teréz Anya Szociális Integrált Intézményben folyamatosan figyelemmel kísérjük a lakosság körében felmerülő gondozási igényeket, megszervezzük a gondozást, javaslatot teszünk új gondozási módszerek bevezetésére, igény esetén tájékoztatást nyújtunk a szociális ellátások biztosításának feltételeiről. Ezen túlmenően, segítjük az ellátást igénybe vevők hivatalos ügyeinek intézését, elősegítjük a támogató, önsegélyező csoportok szervezését, működését, javaslatot teszünk az önkormányzatnak a képzés, továbbképzés rendszerére, szervezésére.

Remélem segítségére tudunk lenni Önnek és családjának!

Forduljon hozzánk bizalommal!

Tisztelettel:
Varga András
intézményvezető

Elérhetőség

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
8380 Hévíz, Szent András út 11/A.
83/343-451
info@hevizterezanya.hu