Központi irányítás

Varga András
intézményvezető
Tel.: 83/343-451/102 mellék
Mobil: 30/509-2388
e-mail: intezmenyvezeto@hevizterezanya.hu

Bali Júlia
szociális ágazati vezető/ intézményvezető helyettes
Tel.: 83/343-451/102 mellék
Mobil: 30/821-4054
e-mail: szocialis@hevizterezanya.hu

Mácsekné Plótár Erzsébet
munkaügyi ügyintéző
Tel.: 83/343-400
e-mail: macsekne@hevizgamesz.hu

Ihászné Gyutai Piroska
pénzügyi ügyintéző
Tel.: 83/343-451/101 mellék
Mobil: 30/867-6054
e-mail: penzugy@hevizterezanya.hu

Fekete-Németh Eszter
szociális ügyintéző
Tel.: 83/343-451/106 mellék
Mobil: 30/979-2398
e-mail: asszisztens@hevizterezanya.hu

Idősek bentlakásos otthona

Orbán Márta
egészségügyi koordinátor
Tel.: 83/343-451/107 mellék
Mobil: 30/423-1913
e-mail: apolasgondozas@hevizterezanya.hu

Németh Krisztina
koordinátor / egészségügyi koordinátor helyettes
Tel.: 83/343-451/107 mellék
Mobil: 30/536-3343
e-mail: ugyelet@hevizterezanya.hu

Bölcsőde

Liscsinszky Réka
bölcsődevezető
Tel.: 83/310-132
Mobil: 30/946-1439
e-mail: bolcsode@hevizterezanya.hu

Nappali ellátás / Idősek Klubja

Remeténé Kakuk Tímea
nappali ellátás vezető
Mobil: 30/860-5429
e-mail: nappali@hevizterezanya.hu

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Marácz-Szakál Edit
családsegítő
Tel.: 83/343-293
Mobil: 30/487-8920
e-mail: szolgalat@hevizterezanya.hu

Schuh Judit
családsegítő
Tel.: 83/343-293
Mobil: 30/471-3994
e-mail: szolgalat@hevizterezanya.hu

Védőnői szolgálat

Szabóné Söjtöri Judit
szakmai vezető / védőnő
Tel.: 83/343-500
Mobil: 30/489-1343
e-mail: vedono@hevizterezanya.hu

Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Remeténé Kakuk Tímea
szakmai vezető
Mobil: 30/860-5429
e-mail: hazi-jelzo@hevizterezanya.hu