A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását saját lakókörnyezetében biztosítja. Hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, valamint szociális szükségletei életkorának, élethelyzetének megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával biztosított legyen. A házi segítségnyújtás során együttműködünk más, szociális- és egészségügyi szervekkel, akiktől szükség esetén, kompetenciánkat meghaladó esetekben, segítséget tudunk kérni.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést és/vagy személyi gondozást lehet nyújtani.

Személyi gondozás keretében nyújtható szolgáltatási elemek:

  • az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése
  • segítségnyújtás a személyi higiénia megtartásában
  • közreműködés a háztartás vitelében
  • kapcsolattartás a háziorvossal, hozzátartozókkal
  • ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
  • mentális segítségnyújtás, tanácsadás
  • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás

Szociális segítés keretében nyújtható szolgáltatási elemek:

  • segítségnyújtás a környezeti higiénia megtartásában
  • bevásárlás (személyes szükséglet méretkében)

A gondozás elemeit az ellátott egyéni sajátosságai és szükségletei határozzák meg. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában lehet igénybe venni. Az ellátás munkanapokon, 8.00 – 16.00 óra között vehető igénybe.

Az ellátás igénybevételének módja:

Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve annak törvényes képviselőjének kérelmére történik. A kérelem letölthető honlapunkról, igény esetén annak beszerzésében, kitöltésében -az egyéni előgondozás során- segítséget nyújtunk.

Ellátási terület:

Szolgáltatásunk elérhető Hévíz, valamint Cserszegtomaj közigazgatási területén élők számára.

Térítési díj:

A szolgáltatásért -jövedelemtől függően -térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme határozza meg.

Letölthető dokumentumok:

Térítési díjról szóló rendelet
Házi segítségnyújtás kérelem
Egészségi állapotra vonatkozó igazolás
Adatkezelési nyilatkozat
Gondozási szükséglet adatlap
Jövedelemnyilatkozat

Elérhetőségek:

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
8380 Hévíz, Szent András utca 11/A.

Remeténé Kakuk Tímea
vezető gondozó

telefon: 06/30-860-5429
email: hazi-jelzo@hevizterezanya.hu