A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsődéje felvételt hirdet a 2016/2017. nevelési évre.

A beíratás ideje:

2016. április 25. 8 – 16 óráig
2016. április 26. 8 – 16 óráig

A beíratás helyszíne:

Bölcsőde
Hévíz Sugár u. 7.

A felvételi kérelemhez csatolni kell:

  • a gyermek, és szülője (törvényes képviselője) lakcímkártyájának másolati (fénymásolt) példányát,
  • tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,
  • az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerőpiaci képzésen való részvétel idejéről,
  • a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,
  • az ellátás indoklását igazoló gyermekorvos igazolását,
  • ha az ellátást szociális indokra alapozzák, a kérelemhez csatolni kell azokat a nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyekből a gondozó/család jövedelme megállapítható
  • egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról
  • a gyermek tartós betegsége estén szakorvos igazolását
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság estén az erről szóló határozatot

További tájékoztatást személyesen a bölcsődében, illetve telefonon is lehet kérni.

Tel.: 83 310-132, 30/ 946-14-39

A felvétel eredményéről az intézmény 2016.május 21.-ig értesíti a szülőket.